>

Veilige verwerking persoonsgegevens


Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verder aangescherpt en is onder andere de Meldplicht Datalekken ingevoerd. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht om te voldoen aan de eisen van de Wbp en moeten een datalek direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is een datalek?

Bij organisaties die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescher­ming persoonsgegevens (Wbp) kan een datalek ontstaan. We spreken hiervan als persoonsgegevens worden gewijzigd, vrijgegeven of vernietigd buiten de bedoeling van de organisatie om.

Een datalek kan dus bijvoorbeeld ontstaan als een hacker inbreekt in uw databestanden. Ook bij verlies of diefstal van een laptop of usb-stick met persoonsgegevens, is er sprake van een datalek.

Wat gebeurt er als u niet voldoet aan de Wbp?

Het niet voldoen aan de eisen van de Wbp -waaronder het niet melden van een datalek -kan leiden tot boetes van € 820.000 of maximaal 10% van de jaaromzet. Daarnaast kunnen bestuurders ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Heeft uw organisatie de zaken op orde?

Voldoet uw organisatie aan de geldende wet-en regelgeving? Heeft u maatrege­len genomen om persoonsgegevens veilig te verwerken? U bent verplicht om toereikende organisatorische en technische maatregelen te nemen.

Heeft u hulp nodig om datalekken te voorkomen?

Lentink Accountants & Belastingadviseurs heeft deskundigen in dienst die alles weten over de Wbp, het melden van datalekken, NEN7510, NEN7512 en NEN7513.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met:

Alexander van Twillert                                                                                                  Sebastiaan Kok
06 - 83652070                                                                                                                 06 - 18263038

 

Brochure Invoering Meldplicht Datalekken


 Knipsel_datalek.PNG

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn