>

Uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer


De Staatssecretaris heeft op 20 december 2016 voorgesteld de stemming over het PEB plan uit te stellen. De reden is gelegen in het feit dat de Staatssecretaris eerst meer duidelijkheid wenst te verschaffen op de gerezen vragen.

Wij houden u over de ontwikkelingen op de hoogte.

Knipsel pensioen uitgesteld.JPG

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn