>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Uitschieters in winst 2016 in industrie


vrijdag 16 juni 2017, 09:53

Uitschieters in winst 2016 in industrie

Gunstige vooruitzichten dankzij aantrekkende export en investeringen

In 2016 liet de Nederlandse industrie opnieuw hogere winst- en omzetcijfers zien. Wel vlakte deze groei duidelijk af. De omzet steeg met bijna 4 procent terwijl dit in 2015 nog zo’n 8 was en 13,4 procent in 2014. Daarmee bleef de industrie achter bij het mkb als geheel, dat een omzetgroei van 7,4 procent neerzette. Ook de winstgroei lag met 16 procent onder het mkb-gemiddelde van 20,4 procent. Een verbetering van het eigen vermogen en een stijging van de investeringen laat echter wel een positief beeld zien. Dankzij de aantrekkende export is de verwachting dat de Nederlandse industrie de wind in de zeilen krijgt. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grote onderlinge verschillen

Industriële bedrijven maakten gemiddeld bijna 16% meer winst, tegenover 34% in 2015 en ruim 68% in 2014. Opvallend was dat het percentage industriële bedrijven met een stabiele of hogere winst flink is gedaald: van ruim 71% in 2015 naar ruim 54% in 2016. Voor de meeste van deze ondernemers ging het om een forse winststijging van 50% of meer. Ook wat betreft deelbranches van de industrie waren er uitschieters. De levensmiddelenindustrie behaalde een relatief sterke omzet- en winstgroei, deelbranches die minder afhankelijk zijn van de export bleven achter.

Investeringen nemen toe

De kredietwaardigheid in de industrie is vorig jaar verbeterd. Het eigen vermogen steeg met ruim 12%, min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde. De verbeterde financiële huishouding komt terug in een hogere investeringsbereidheid onder industriële ondernemers. Zij gingen meer schulden aan om te investeren. De langlopende schulden stegen met bijna 9%, versus minder dan 1% in 2015. De kortlopende schulden liepen met ruim 5% op, terwijl deze een jaar eerder nog licht waren gedaald. Deze groei is bovengemiddeld.

Gunstige perspectieven

De groeiverwachtingen voor de industrie blijven positief, vooral dankzij de goede vooruitzichten voor de Nederlandse export. Daarnaast bieden ontwikkelingen als verduurzaming en digitalisering kansen. Wel neemt de concurrentie toe en is het moeilijk om goed technisch personeel te vinden. De personeelskosten in de branche namen voor het derde jaar op rij verder toe (+ 5,3% in 2016). De branche zal daarom aandacht moeten besteden aan onder meer innovatie en samenwerking.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn