>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet?


vrijdag 06 oktober 2017, 00:00

Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet?

Als een auto ter bepaling van de verschuldigde BPM getaxeerd moet worden, kan de fiscus eisen dat u deze voor hertaxatie aanbiedt. Kunt u deze hertaxatie weigeren als u bijvoorbeeld van mening bent dat de waarde die u heeft vastgesteld de juiste is?

BPM bij invoer

Bij invoer van een auto is BPM verschuldigd. Bij auto's met schade, mag hiermee rekening gehouden worden bij de vaststelling van de waarde. De rechter heeft beslist dat de inspecteur kan eisen dat u de auto voor hertaxatie aanbiedt.

Wat bij weigering?

Onlangs weigerde een ondernemer een auto naar een door de inspecteur voorgeschreven plaats ter taxatie aan te bieden. De inspecteur besloot hierop dat de bewijslast moest worden omgedraaid. Dit betekent dat de inspecteur dan een naheffing BPM op kan leggen en dat u maar moet aantonen dat deze te hoog is. Omdat dit vrij moeilijk is, zet de inspecteur u hiermee direct op achterstand.

Oordeel rechter

De rechter vond deze sanctie echter te zwaar. Weliswaar bent u volgens hem verplicht de auto ter taxatie aan te bieden op de plaats waar de inspecteur dit wenst, maar als u dit niet doet kan de bewijslast niet worden omgedraaid. Wel staat u zwakker als door uw weigering de waarde door de inspecteur niet is bepaald.

Let op! De bewijslast kan wel worden omgedraaid als de aangegeven BPM aanzienlijk lager is dan de verschuldigde BPM en het bovendien om een aanzienlijk bedrag gaat dat te weinig aan BPM is aangegeven.

Weigert u een auto ter taxatie aan te bieden, dan kan de inspecteur niet zomaar een naheffing opleggen en stellen dat u aannemelijk moet maken dat deze te hoog is. Wel zult u op de normale manier moeten proberen aan te tonen dat de door u aangegeven waarde juist is. De inspecteur zal dit dan gefundeerd moeten bestrijden.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn