>

Financiering voor MKB-ondernemers Gooi en Vechtstreek!


Voor het midden- en kleinbedrijf blijkt het nog steeds niet eenvoudig nieuwe financiering te verkrijgen, dan wel uitbreiding van een bestaande kredietfaciliteit. Dit geldt in het bijzonder voor bedragen van beperkte omvang, tot ca. Euro 250.000. Kleinschalig ondernemen is echter essentieel voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Een kredietunie kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

In de Regio Gooi en Vechtstreek is het initiatief ontstaan om een kredietunie op te richten. Lentink is als één van de initiatiefnemers hierbij betrokken. De missie hierbij is het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring, om groei, innovatie en continuïteit van lokale ondernemers te realiseren en daarmee de economische activiteit in de regio te stimuleren.

Kredietunie Gooi en Vechtstreek is 3 juli 2015 formeel opgericht en heeft als doel het financieren en coachen van lokale ondernemers en het behartigen van de financiële belangen van haar leden.

In bijgaand Informatie Memorandum leest u over de opzet, werkwijze en financiën met betrekking tot de Coöperatieve kredietvereniging Gooi en Vechtsttreek U.A. (de statutaire naam van Kredietunie Gooi en Vechtstreek). Dit memorandum is volledig onder verantwoordelijkheid van de Coöperatieve kredietvereniging tot stand gekomen.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Wij horen graag van u!

Kees Teeuwissen

Bert Rebel


Brochure kredietunie


Kredietunie_Gooi_en_Vechtstreek.PNG

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn