>

Special Miljoenennota 2020


Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020.
In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten
op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands
vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Deze special bevat de voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders is vermeld.

De volledige special kunt u hier downloaden.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn