>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Ontmoedigen kortlopend pachten


maandag 15 april 2019, 06:50

Ontmoedigen kortlopend pachten

De minister van Landbouw wil het pachtbeleid herzien. De pachtprijzen bij kortlopende pacht blijken te hoog voor pachters. Daardoor levert langlopende pacht in verhouding te weinig op voor verpachters, waardoor de stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan.

Langdurige pacht wordt standaard

TractorEen brief met de hoofdlijnen voor de wijziging van het pachtbeleid van het kabinet is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd (d.d. 22 maart 2019). De minister maakt haar wens kenbaar om de maximale termijn van zes jaar voor kortdurende liberale pacht - contracten van zes jaar of korter met vrije prijsvorming - te schrappen. Daarmee moet er een nieuwe vorm van langdurige pacht komen en tot standaard gemaakt worden. Dit gaat gepaard met meer vrijheid inzake de prijs.

Kortlopende pacht wordt juist ontmoedigd en zal wellicht slechts in heel specifieke gevallen mogelijk zijn. De reguliere pacht en de teeltpacht blijven bestaan. Daarnaast wordt een loopbaanpacht geïntroduceerd. Het kabinet is van mening dat door de voorstellen de positie van (jonge) boeren verbetert.

Verbeteren bodemkwaliteit

Het kabinet zet ook in op het verbeteren van de bodemkwaliteit. Verpachters moeten de mogelijkheid krijgen om hier eisen aan te stellen en pachters moeten gestimuleerd worden om te investeren in de bodem.

Geen overeenstemming

Eerder bereikten vertegenwoordigers van pachters en verpachters geen overeenstemming over een nieuw pachtbeleid. Een akkoord over de invoering van flexibele pacht werd niet bereikt. Bij de flexibele pacht zouden ook gebouwen geliberaliseerd verpacht kunnen worden en kon de pachtprijs worden getoetst.

Conceptwetsvoorstel in de maak

Met de brief van minister Schouten van Landbouw zijn de oplossingsrichtingen duidelijk. Naar aanleiding van gesprekken met de Tweede Kamer en belanghebbenden zal de minister nog dit jaar een conceptwetsvoorstel in consultatie doen.

Let op! De hoofdlijnen herziening pachtbeleid, zoals genoemd in de brief van 22 maart 2019, staan nog niet vast. Een wetsvoorstel volgt.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn